بایگانی‌های مهندسی پزشکی، نخبه، خلاقیت، فدراسیون جهانی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
برجسته‌ترین عنوان در زمینه اختراع در دنیا به یک استان فارسی رسید/ احمد ابراهیمی موفق به کسب لقب Inv (مخترع) در حوزه مهندسی پزشکی شد ۱۶ اسف ۱۴۰۰

برجسته‌ترین عنوان در زمینه اختراع در دنیا به یک استان فارسی رسید/ احمد ابراهیمی موفق به کسب لقب Inv (مخترع) در حوزه مهندسی پزشکی شد

احمد ابراهیمی پژوهشگر شاخص استان فارسی موفق به کسب لقب Inv (مخترع) و عضویت در فدراسیون جهانی مخترعان در ژنو سوئیس (IFIA) در حوزه مهندسی پزشکی شد.