بایگانی‌های مسکن، قرارگاه، انقلابی، اقتصاد - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
رونق اقتصادی با تشکیل قرارگاه جهادی مسکن/ محمودرضا طالبان: ساخت یک میلیون مسکن در سال نیازمند نگاه جهادی و انقلابی است ۱۱ بهم ۱۴۰۰

رونق اقتصادی با تشکیل قرارگاه جهادی مسکن/ محمودرضا طالبان: ساخت یک میلیون مسکن در سال نیازمند نگاه جهادی و انقلابی است

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس تشکیل قرارگاه جهادی جهش مسکن را یک اقدام انقلابی و کارشناسی در راستای تحقق ساخت مسکن یک میلیونی دولت در سال دانست.