بایگانی‌های محیط زیستف سیستم هوشمند، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تأکيد شهردار شیراز بر استفاده از سیستم‌های هوشمند نوین در حوزه خدمات شهری/ ایجاد تحول و رضایتمندی در شهرها به‌منظور حکمرانی نوین شهری ۱۱ خرد ۱۴۰۲

تأکيد شهردار شیراز بر استفاده از سیستم‌های هوشمند نوین در حوزه خدمات شهری/ ایجاد تحول و رضایتمندی در شهرها به‌منظور حکمرانی نوین شهری

شهردار کلان‌شهر شیراز با تأکيد بر استفاده از سیستم‌های هوشمند نوین گفت: یکی از حوزه‌های تاثیرگذار نسبت به فرهنگ شهروندی، حوزه معاونت محیط زیست و خدمات شهری است.