بایگانی‌های مثلث، گردشگری، فارس، توسعه - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
مثلث سوم گردشگری فارس با استان‌های بوشهر و هرمزگان ایجاد می‌شود/ ایمانیه: گردشگری به تنهایی می‌تواند استان فارس را اداره کند ۱۴ دی ۱۴۰۲

مثلث سوم گردشگری فارس با استان‌های بوشهر و هرمزگان ایجاد می‌شود/ ایمانیه: گردشگری به تنهایی می‌تواند استان فارس را اداره کند

محمدهادی ایمانیه: در سطح استان فارس این موضوع در حال پیگیری است تا یک مثلث گردشگری دیگر با استان های بوشهر و هرمزگان ایجاد شود.