بایگانی‌های متروپل، آبادان، کمیسیون عمران، رضایی کوچی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تعارض منافع و تخلفات محرز متروپل آبادان!/ محمدرضا رضایی کوچی: مجوز ۴ طبقه را به ۱۰ طبقه تغییر داده بودند! ۰۷ خرد ۱۴۰۱

تعارض منافع و تخلفات محرز متروپل آبادان!/ محمدرضا رضایی کوچی: مجوز ۴ طبقه را به ۱۰ طبقه تغییر داده بودند!

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: شهرداری آبادان مالک مشارکتی متروپل بوده است و تعارض منافع صورت گرفته که مجوز ۴ طبقه را به ۱۰ طبقه تغییر داده بودند.