بایگانی‌های قطر، آلودگی آب، خلیج فارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
دیپلماسی پارلمانی مجلس در قطر با هدف جذب سرمایه‌ خارجی/ عسکری: از توسعه سرمایه‌گذاری قطر در بخش کشاورزی ایران استقبال می‌کنیم ۲۴ شهر ۱۴۰۲

دیپلماسی پارلمانی مجلس در قطر با هدف جذب سرمایه‌ خارجی/ عسکری: از توسعه سرمایه‌گذاری قطر در بخش کشاورزی ایران استقبال می‌کنیم

در دیدار رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در جریان با مسئولان قطری مسائلی از جملهصادرات محصولات کشاورزی ایران از طریق خطوط هوایی قطر به نقاط مختلف دنیا و استفاده از راهکارهای علمی مشترک جهت جلوگیری از آلودگی آب خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت.