بایگانی‌های فضاهای ورزشی، آموزش و پرورش، تحول - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
گستراندن ریل تحول در نظام مدیریتی آموزش و پرورش فارس/ طرح شهید سلیمانی با رویکرد تحولی در فضاهای ورزشی فارس کلید خورد ۱۴ تیر ۱۴۰۱

گستراندن ریل تحول در نظام مدیریتی آموزش و پرورش فارس/ طرح شهید سلیمانی با رویکرد تحولی در فضاهای ورزشی فارس کلید خورد

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش در توئیت اخیر خود از اجرایی شدن سند تحول بنیادین توسط آموزش و پرورش فارس در فضاهای ورزشی خبر داد.