بایگانی‌های شهرداری، پروژه، بهره برداری - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
بازدید مدیریت شهری از پروژه‌های شهرداری شیراز با هدف تسریع در فرآیند بهره‌برداری / نقش کلیدی پروژه کلان زیرگذر گویم در حوزه ترافیک! ۱۱ شهر ۱۴۰۲

بازدید مدیریت شهری از پروژه‌های شهرداری شیراز با هدف تسریع در فرآیند بهره‌برداری / نقش کلیدی پروژه کلان زیرگذر گویم در حوزه ترافیک!

مدیریت شهری شیراز در ادامه بازدیدهای عمرانی، از روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی و گردشگری بازدید کرد.