بایگانی‌های روستا، عمران، زنجیره ارزش، توسعه - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
طرح جدید منظومه‌های روستایی در دستورکار بنیاد مسکن فارس قرار گرفت/ سیدعلیرضا حمیدی: پروژه‌های پیشران روستایی با تعریف زنجیره‌های ارزش اجرایی می‌شود ۲۱ فرو ۱۴۰۲

طرح جدید منظومه‌های روستایی در دستورکار بنیاد مسکن فارس قرار گرفت/ سیدعلیرضا حمیدی: پروژه‌های پیشران روستایی با تعریف زنجیره‌های ارزش اجرایی می‌شود

مدیرکل بنیاد مسکن فارس با اشاره به اهمیت متوقف و معکوس شدن روند مهاجرت از روستا به شهر، اجرا و تکمیل طرح‌های عمران روستایی به ویژه در روستاهای هدف را از اولویت‌های مهم این اداره کل دانست.