بایگانی‌های رسانه، تبیین، چالش، جهاد - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ایمان و امید جامعه با چالش دولت‌ها در تبیین عملکردها مواجه است!/ ساختارشکنی روابط‌عمومی‌ها در برنامه تحولی دولت ضرورت دارد ۲۴ خرد ۱۴۰۲

ایمان و امید جامعه با چالش دولت‌ها در تبیین عملکردها مواجه است!/ ساختارشکنی روابط‌عمومی‌ها در برنامه تحولی دولت ضرورت دارد

سعید زحمت‌کشان، سردبیر رسانه خبری‌تحلیلی عصر کار و کنش‌گر اجتماعی در یادداشتی نسبت به آسیب‌های موجود عرصه رسانه‌ای در تبیین عملکردها به نقد این مسئله پرداخت.