بایگانی‌های رئیس جمهور، کابینه، استاندار، تغییرات - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
احتمال تغییر چند استاندار دولت سیزدهم با ارزیابی نامحسوس!/ عصر کار: به مطالبات عمومی حامیان دولت مردمی پاسخ شفاف داده شود ۱۵ فرو ۱۴۰۱

احتمال تغییر چند استاندار دولت سیزدهم با ارزیابی نامحسوس!/ عصر کار: به مطالبات عمومی حامیان دولت مردمی پاسخ شفاف داده شود

با تعیین شعارِ سال چنین به نظر می رسد که ترمیم کابینه از بدیهی ترین کارهایی است که آقای رئیسی در ابتدای سال ۱۴۰۱ باید به انجام برساند و چندان منتظر مجلس و استفاده از قوه ی قهریه ی استیضاح و رای عدمِ اعتماد نماند.