بایگانی‌های ذخایر، استراتژیک، کالاهای اساسی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تحقق امنیت غذایی با تامین و ثبات قیمت در کالاهای اساسی/ افزایش میزان ذخایر استراتژیک از ۴۵ روز به ۵ ماه در دولت سیزدهم ۰۶ خرد ۱۴۰۳

تحقق امنیت غذایی با تامین و ثبات قیمت در کالاهای اساسی/ افزایش میزان ذخایر استراتژیک از ۴۵ روز به ۵ ماه در دولت سیزدهم

همزمان با استقرار دولت مردمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، وضعیت کالا‌های اساسی و ذخایر آن مناسب نبود تاجایی که دولت سیزدهم طی دو سال فعالیت خود تمامی اهتمام خود را در تامین کالا‌های اساسی و حفظ ذخایر استراتژیک انجام داده است.