بایگانی‌های دولت، حقوق، ترمیم، معیشت، کارکنان، علیرضا پاکفطرت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
حقوق پرداختی کارکنان دولت نیازمند ترمیم و افزایش است/ علیرضا پاکفطرت: وزرای دولت پاسخگوی وضعیت معیشت و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان باشند ۳۰ خرد ۱۴۰۲

حقوق پرداختی کارکنان دولت نیازمند ترمیم و افزایش است/ علیرضا پاکفطرت: وزرای دولت پاسخگوی وضعیت معیشت و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان باشند

پاکفطرت در تذکرات شفاهی به وزاری دولت نسبت به اهمیت و ضرورت رسیدگی به معیشت و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تاکید کرد.