بایگانی‌های دستگاه قضایی، استان فارس، کوروش زارعی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
انتصاب جدید یک مقام قضایی استان فارسی با حکم رئیس رئیس قوه قضاییه/ کوروش زارعی به عنوان معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران منصوب شد ۱۸ اسف ۱۴۰۰

انتصاب جدید یک مقام قضایی استان فارسی با حکم رئیس رئیس قوه قضاییه/ کوروش زارعی به عنوان معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران منصوب شد

با حکم رئیس قوه قضاییه، کوروش زارعی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران شد.