بایگانی‌های دانشجویان ، بسیجیان، فعالیت جهادی، سعید یوسفی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
هسته های متخصص جهادی در دانشگاه های فارس/ سعید یوسفی: علمی شدن فعالیت های جهادی مورد توجه بسیجیان جهادگر است ۰۶ بهم ۱۴۰۰

هسته های متخصص جهادی در دانشگاه های فارس/ سعید یوسفی: علمی شدن فعالیت های جهادی مورد توجه بسیجیان جهادگر است

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس از تشکیل هسته های خودجوش و متخصص برای خدمترسانی و اقدام جهادی خبر داد.