بایگانی‌های دانش، نفوذ، طرح، تولید - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
طرح نفوذ دانش در واحد‌های تولیدی اجرایی می‌شود/ مجتبی دهقان‌پور: چالش‌های حوزه دانش در بخش کشاورزی فارس بررسی می‌شود ۱۷ مرد ۱۴۰۲

طرح نفوذ دانش در واحد‌های تولیدی اجرایی می‌شود/ مجتبی دهقان‌پور: چالش‌های حوزه دانش در بخش کشاورزی فارس بررسی می‌شود

رئیس جهاد کشاورزی فارس گفت: ما با اجرای طرح نفوذ دانش در واحد‌های تولیدی به دنبال بررسی چالش‌های حوزه دانش در بخش کشاورزی هستیم.