بایگانی‌های دادگستری فارس، سیدکاظم موسوی، حریم رودخانه‌ها، مجتمع تفریحی، شیراز، سپیدان - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تخریب ١١مجتمع  تفریحی حاشیه رودخانه‌ها در استان فارس/ سید کاظم موسوی: موضوع آزاد سازی حریم رودخانه ها در دستور کار دستگاه قضایی است ۰۱ اسف ۱۴۰۰

تخریب ١١مجتمع تفریحی حاشیه رودخانه‌ها در استان فارس/ سید کاظم موسوی: موضوع آزاد سازی حریم رودخانه ها در دستور کار دستگاه قضایی است

در راستای اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه 11 مجتمع تفریحی در حریم رودخانه ها که برخی متعلق به نهاد ها و سازمان های دولتی در استان فارس است تا انتهای امسال تخریب و حریم رودخانه ها آزاد می شوند.