بایگانی‌های دادگستری، تخلیه، ۶۵ واحدی، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
واکنش دادگستری به صدور حکم تخلیه مجتمع آپارتمانی ۶۵ واحدی شیراز/ رشید رشیدی: هیچگونه فشار و جوسازی اراده دادگستری را در اجرای قانون تحت تأثیر قرار نخواهد داد ۲۰ خرد ۱۴۰۲

واکنش دادگستری به صدور حکم تخلیه مجتمع آپارتمانی ۶۵ واحدی شیراز/ رشید رشیدی: هیچگونه فشار و جوسازی اراده دادگستری را در اجرای قانون تحت تأثیر قرار نخواهد داد

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز در خصوص رسیدگی به پرونده پروژه مجتمع آپارتمانی ۶۵ واحدی در دادگاه‌های نخستین و تجدید نظر استان فارس توضیحاتی داد.