بایگانی‌های خوش حساب، بسته، تشویقی، عوارض - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
بسته تشویقی مالکان خوش‌حساب شهرداری شیراز تصویب شد/ گشتاسبی: این طرح در راستای سیاست‌های عمومی دولت حمایت از تولید مسکن است ۱۱ آذر ۱۴۰۲

بسته تشویقی مالکان خوش‌حساب شهرداری شیراز تصویب شد/ گشتاسبی: این طرح در راستای سیاست‌های عمومی دولت حمایت از تولید مسکن است

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز از تصویب طرح بسته‌های تشویقی تولید مسکن سال ۱۴۰۲ خبر داد.