بایگانی‌های خوزستان، تولید، دولت سیزدهم - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
کاهش تصدی‌گری دولت با افزایش اختیارات نظام مهندسی کشاورزی/ محمدی: تمامی استان‌ها از این الگو تبعیت کنند ۳۰ ارد ۱۴۰۳

کاهش تصدی‌گری دولت با افزایش اختیارات نظام مهندسی کشاورزی/ محمدی: تمامی استان‌ها از این الگو تبعیت کنند

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر جهاد کشاورزی گفت که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون استان خوزستان علیرغم همه مشکلات ١۵ درصد افزایش تولید داشته و سالانه حدود ١٨ میلیون تن محصول کشاورزی در این استان تولید می‌شود.