بایگانی‌های خشکسالی، آب، گیاهان دارویی، فارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
بحران خشکسالی و تدابیر مدیران ارشد فارس در ترویج و توسعه کشت گیاهان دارویی/ مجتبی دهقان پور: تولید قراردادی گیاهان دارویی در فارس دنبال می شود ۱۱ خرد ۱۴۰۱

بحران خشکسالی و تدابیر مدیران ارشد فارس در ترویج و توسعه کشت گیاهان دارویی/ مجتبی دهقان پور: تولید قراردادی گیاهان دارویی در فارس دنبال می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تولید قراردادی گیاهان دارویی در این استان دنبال می شود از این رو به دنبال استفاده از ظرفیت افرادی هستیم که حاضرند کشت گیاهان دارویی را انجام دهند.