بایگانی‌های خام‌فروشی، تولید، زنجیره ارزش - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تولید ثروت ملی با ایجاد زنجیره‌های ارزش در انتظار شهرستان‌های استهبان، نی‌ریز و بختگان فارس!/ بهیار سلیمانی: طرح جامع جلوگیری از خام‌فروشی تولیدات تدوین شود ۱۰ فرو ۱۴۰۳

تولید ثروت ملی با ایجاد زنجیره‌های ارزش در انتظار شهرستان‌های استهبان، نی‌ریز و بختگان فارس!/ بهیار سلیمانی: طرح جامع جلوگیری از خام‌فروشی تولیدات تدوین شود

بهیارسلیمانی، دبیر مجمع فارسی‌های مقیم پایتخت ایران و نماینده پیشین فسا در مجلس ششم طی یک یادداشت با انتخاب مجدد نماینده فعلی مردم استهبان، نی‌ریز و بختگان در مجلس دوازدهم از او خواستار توجه به زنجیره‌های ارزش در راستای تولید ملی شد تا ظرفیت‌های محلی آن حوزه‌ انتخابیه با تمرکز بر بکارگیری استعدادها و فرصت‌ها به خلق ثروت منتج شود.