بایگانی‌های حمیدرضا اسماعیلی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری، انتصاب، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
انتصاب جدید در شهرداری شیراز/ حمیدرضا اسماعیلی به سمت سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز منصوب شد ۳۰ بهم ۱۴۰۰

انتصاب جدید در شهرداری شیراز/ حمیدرضا اسماعیلی به سمت سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز منصوب شد

سید احسان اصنافی طی حکمی حمیدرضا اسماعیلی را به عنوان سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز معرفی کرد.