بایگانی‌های حمل و نقل، کارخانه های فرآوری، معادن، مواد معدنی، پاکفطرت، نماینده شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
دستورکار جدی مجلس در جلوگیری از خام فروشی!/ علیرضا پاکفطرت: ایجاد کارخانه‌های فرآوری در نزدیکی معادن ضروری است ۱۰ بهم ۱۴۰۰

دستورکار جدی مجلس در جلوگیری از خام فروشی!/ علیرضا پاکفطرت: ایجاد کارخانه‌های فرآوری در نزدیکی معادن ضروری است

نماینده مردم در خانه ملت معتقد است معادن کشور نیاز جدی به کارخانه‌های فرآوری در کنار خود دارند.