بایگانی‌های حقوق کارگران در حال حاضر 1.8 میلیون تومان و حداقل دریافتی اش هم 2.5 میلیون تومان ،پایگاه خبری عصرکار،کارگران،اقتصاد - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
چیزی یافت نشد !