بایگانی‌های حقوق شهروندی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، فارس، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
بررسی چالش های حقوقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان/ ارائه طرح اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به مجلس ۰۹ بهم ۱۴۰۰

بررسی چالش های حقوقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان/ ارائه طرح اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به مجلس

اولین جلسه رسمی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شیراز برگزار شد.