بایگانی‌های حقابه، هیرمند، افغانستان، آب - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تلاش نمایندگان مجلس و دولت سیزدهم در دستیابی ایران به حقابه آب‌های برون‌مرزی!/ محمدجواد عسکری: کمیسیون کشاورزی حقابه ایران را از رودخانه هیرمند با جدیت پیگیری می‌کند ۲۸ مرد ۱۴۰۱

تلاش نمایندگان مجلس و دولت سیزدهم در دستیابی ایران به حقابه آب‌های برون‌مرزی!/ محمدجواد عسکری: کمیسیون کشاورزی حقابه ایران را از رودخانه هیرمند با جدیت پیگیری می‌کند

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از پیگیری‌های این کمیسیون با همکاری وزرای نیرو و امور خارجه نسبت به رهاسازی حقابه ایران از رودخانه هیرمند افغانستان خبر داد.