بایگانی‌های حجاب، فرهنگ، نهادینه - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
شیوه نامه جدید عفاف و حجاب در آموزش و پرورش فارس تدوین شد/ محمدخلیل عسکری:  نهادینه شدن فرهنگ حجاب در هدایت دانش آموزان ضرورت دارد ۰۹ خرد ۱۴۰۲

شیوه نامه جدید عفاف و حجاب در آموزش و پرورش فارس تدوین شد/ محمدخلیل عسکری: نهادینه شدن فرهنگ حجاب در هدایت دانش آموزان ضرورت دارد

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: شیوه نامه عفاف و حجاب با توجه به مولفه‌هایی همچون دانش آموز، معلم، خانواده و محیط تدوین می‌شود.