بایگانی‌های جهش، صنعتی، دولت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
برنامه‌های تحولی دولت برای جهش صنعتی در فارس ارائه شد/ عظیمی: راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی غیردولتی زمینه‌ساز تحول در ایجاد زیرساخت‌ها می‌شود ۲۸ فرو ۱۴۰۳

برنامه‌های تحولی دولت برای جهش صنعتی در فارس ارائه شد/ عظیمی: راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی غیردولتی زمینه‌ساز تحول در ایجاد زیرساخت‌ها می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از تدوین و اجرای برنامه تحول این شرکت در ۱۱۰ شاخص عملیاتی با رویکرد تحقق جهش تولید با مشارکت مردم خبر داد.