بایگانی‌های جهش، تولید، مشارکت مردم - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
رفع موانع تولید ۱۶ بنگاه اقتصادی در فارس انجام گرفت/ ایزدی: تحقق شعار سال نیازمند برنامه‌ریزی مدون با محوریت مشارکت مردم است ۲۸ فرو ۱۴۰۳

رفع موانع تولید ۱۶ بنگاه اقتصادی در فارس انجام گرفت/ ایزدی: تحقق شعار سال نیازمند برنامه‌ریزی مدون با محوریت مشارکت مردم است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس تأکید کرد: اقدامات ساختاری و برنامه‌ریزی مدون جهت تحقق جهش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی ضرورت دارد.