بایگانی‌های جهاد کشاورزی، معاونت، تولیدات دامی، انتصاب، شیراز، فارس، رنجبر - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
انتصاب جدید در جهاد کشاورزی استان فارس/ رنجبر به عنوان معاون بهبود تولیدات دامی معرفی شد ۰۴ بهم ۱۴۰۰

انتصاب جدید در جهاد کشاورزی استان فارس/ رنجبر به عنوان معاون بهبود تولیدات دامی معرفی شد

در حکمی از سوی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس،سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی این سازمان منصوب شد.