بایگانی‌های جهاد کشاورزی، تعاونی مسکن، فارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
۳۰ سال انتظار در واگذاری زمین شهر صدرا به کارکنان تعاونی مسکن جهاد کشاورزی فارس!/ مال‌باختگان خواستار ورود مقامات دولتی و مدعی‌العموم شدند ۱۸ شهر ۱۴۰۲

۳۰ سال انتظار در واگذاری زمین شهر صدرا به کارکنان تعاونی مسکن جهاد کشاورزی فارس!/ مال‌باختگان خواستار ورود مقامات دولتی و مدعی‌العموم شدند

سردرگمی ۳۰ساله تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی در فارس نسبت به واگذاری زمین و ایجاد شرایط ساخت خانه مورد مطالبه اعضای آن از مسئولان دولتی و قضایی قرار گرفت.