بایگانی‌های جهاد تببین، مدیر جهادی، انقلابیگری، شیراز.، بسیج دانشجویی، سپهر قاسمی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
جهاد تبیین به مدیر جهادی نیاز دارد/ سپهر قاسمی: فرمان تبیین، در برابر جنگِ ‌شناختی امری ضروری است ۰۷ اسف ۱۴۰۰

جهاد تبیین به مدیر جهادی نیاز دارد/ سپهر قاسمی: فرمان تبیین، در برابر جنگِ ‌شناختی امری ضروری است

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی فارس گفت: جهاد تبیین، به مدیر جهادی جوانی نیاز دارد که باید در عین‌ بازسازی ارزش‌ها به مکتب خود نیز وفادار باشد.