بایگانی‌های جنگل، فارس، چوب، اعتبار - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
نقش آفرینی مجلس یازدهم در توسعه جنگل ها و رونق صنایع چوبی با تصویب اعتبارات قانونی اهمیت دارد/ منصور رضایی: بخشی از اراضی مستعد فارس‌ به زراعت چوب اختصاص پیدا می کند ۱۴ آذر ۱۴۰۱

نقش آفرینی مجلس یازدهم در توسعه جنگل ها و رونق صنایع چوبی با تصویب اعتبارات قانونی اهمیت دارد/ منصور رضایی: بخشی از اراضی مستعد فارس‌ به زراعت چوب اختصاص پیدا می کند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت: در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های ابلاغی مبنی بر جهش عملکردی طرح زراعت چوب، بیش از ۶۷۴ هکتار در سطح اراضی مستعد استان به اجرای این طرح اختصاص یافته است.