بایگانی‌های تولید، گوشت، خودکفایی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
خودکفایی تولید گوشت قرمز با اجرای برنامه هفتم توسعه/ حسن‌نژاد: تولید محصولات دامی نقش موثری در امنیت ملی دارد ۰۷ خرد ۱۴۰۳

خودکفایی تولید گوشت قرمز با اجرای برنامه هفتم توسعه/ حسن‌نژاد: تولید محصولات دامی نقش موثری در امنیت ملی دارد

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی برنامه‌های این معاونت برای رسیدن به هدف افزایش 100 هزار تنی تولید گوشت قرمز در برنامه هفتم توسعه را تبیین کرد.