بایگانی‌های تولید، بازرگانی، جهاد کشاورزی، واردات - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
وزیر خاک‌خورده جهاد کشاورزی به انحصارگرایی فسادزا واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی پایان می‌دهد؟/ تقویت متوازن تولید و بازرگانی در تعاون روستایی‌ها ضرورت دارد ۲۰ ارد ۱۴۰۳

وزیر خاک‌خورده جهاد کشاورزی به انحصارگرایی فسادزا واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی پایان می‌دهد؟/ تقویت متوازن تولید و بازرگانی در تعاون روستایی‌ها ضرورت دارد

تولید و بازرگانی دو بخش موثر حیطه کشاورزی و دامپروری که در نظام اداری کشور این عرصه با سازمان تعاون روستایی ایران مدیریت می‌شود؛ به گونه‌ای که اگر شرایط لازم برای تقویت و پیشرفت اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها فراهم باشد یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه پایدار و توانمندسازی وزارت جهاد کشاورزی با همین ظرفیت که مبتنی بر شعار جهش تولید با مشارکت مردم، محقق و فعال خواهد شد.