بایگانی‌های توسعه، گلخانه، جهاد کشاورزی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ظرفیت سطح تولیدات گلخانه‌ای فارس ۱۰۰۰ هکتار افزایش می‌یابد/ دهقان‌پور: رویکرد ما در توسعه گلخانه‌ها بکارگیری مشارکت مردم است ۱۷ خرد ۱۴۰۳

ظرفیت سطح تولیدات گلخانه‌ای فارس ۱۰۰۰ هکتار افزایش می‌یابد/ دهقان‌پور: رویکرد ما در توسعه گلخانه‌ها بکارگیری مشارکت مردم است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با تاکید بر نقش موثر بهره برداران و سرمایه گذاران در توسعه گلخانه ها، گفت: تحقق برنامه توسعه هزار هکتاری گلخانه ها در سال جاری با مشارکت مردم امکان پذیر است.