بایگانی‌های توسعه، صندوق حمایت، کشاورزی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد جدید مدیریتی اعلام شد/ علیزاده: صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی؛ نهادهای توسعه‌ای می‌شوند ۲۷ ارد ۱۴۰۳

برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد جدید مدیریتی اعلام شد/ علیزاده: صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی؛ نهادهای توسعه‌ای می‌شوند

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، از تغییر رویکرد برنامه‌های صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی از نهاد مالی – اعتباری به نهادهای توسعه‌ای خبر داد.

توسعه کشاورزی بر پایه مشارکت مردمی زمینه‌ساز امنیت غذایی می‌شود/ علیزاده: اقتصاد بخش کشاورزی یک اقتصاد غیردولتی است ۲۰ ارد ۱۴۰۳

توسعه کشاورزی بر پایه مشارکت مردمی زمینه‌ساز امنیت غذایی می‌شود/ علیزاده: اقتصاد بخش کشاورزی یک اقتصاد غیردولتی است

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، بخش کشاورزی را به عنوان غیردولتی ترین حوزه اقتصادی کشور دانست که ماموریت مهم و راهبردی امنیت غذایی کشور را برعهده دارد.