بایگانی‌های توسعه، صادارت، بازار هدف - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
مجتمع گلخانه‌ای فسا در ایجاد زنجیره ارزش پیشتاز است/ جلیلی‌مقدم: توسعه صادرات محصولات کشاورزی با شناخت بازارهای هدف باشد ۲۲ خرد ۱۴۰۳

مجتمع گلخانه‌ای فسا در ایجاد زنجیره ارزش پیشتاز است/ جلیلی‌مقدم: توسعه صادرات محصولات کشاورزی با شناخت بازارهای هدف باشد

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تاکید کرد؛ تولیدکنندگان با افزایش آگاهی از شرایط کشورهای دیگر و رعایت بهداشت گیاهی، زمینه توسعه صادرات محصولات کشاورزی را فراهم کنند.