بایگانی‌های توسعه، روستا، مسکن، فارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
فرآیند ساخت مسکن ملی در روستاهای فارس روبه افزایش است/ حمیدی: برنامه ما در توسعه روستایی تامین زمین با ۴ برابر تعهدات است ۲۸ فرو ۱۴۰۳

فرآیند ساخت مسکن ملی در روستاهای فارس روبه افزایش است/ حمیدی: برنامه ما در توسعه روستایی تامین زمین با ۴ برابر تعهدات است

نهضت ملی مسکن در شهر‌ها و روستا‌های فارس پرشتاب و پیشران توسعه است، سال جهش تولید در مسکن ملی در استان فارس سال افزایش مشارکت و توسعه روستایی قلمداد می‌شود.