بایگانی‌های توسعه، اتاق بازرگانی، سرمایه گذاری - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
نگاه دولت به سرمایه‌گذاری بر اساس ظرفیت و توان بخش خصوصی باشد/ طیبی: دولت مانع‌تراشی نکند بلکه تسهیل‌گر باشد ۱۹ شهر ۱۴۰۲

نگاه دولت به سرمایه‌گذاری بر اساس ظرفیت و توان بخش خصوصی باشد/ طیبی: دولت مانع‌تراشی نکند بلکه تسهیل‌گر باشد

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی فارس گفت: مبنای اصلی توسعه اقتصادی در هر کشور، سرمایه گذاری است که محور اصلی این حوزه، فعالیت بخش خصوصی است.