بایگانی‌های توسعه، آموزش، فنی و حرفه ای - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ایجاد زیرساخت‌های آموزشی فارس در مسیر توسعه/ کیائی: فراگیری مهارت در فنی‌وحرفه‌ای‌ها زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار می‌شود ۲۰ فرو ۱۴۰۳

ایجاد زیرساخت‌های آموزشی فارس در مسیر توسعه/ کیائی: فراگیری مهارت در فنی‌وحرفه‌ای‌ها زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار می‌شود

مدیرکل فنی و حرفه‌ای فارس گفت: در سال گذشته برای ۸۹ هزار و ۲۶۰ نفر در بخش دولتی در چهار خوشه اصلی صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر در فنی حرفه‌ای فارس دوره آموزشی برگزار شد.