بایگانی‌های توانمندسازی، هویت، امید - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
دوره شهید چمران دانش‌آموزان بدو ورود به دانشگاه در دانشکده فنی‌مهندسی شیراز برگزار شد/ سعید یوسفی: توانمندسازی دانش‌آموزان با رویکرد امیدآفرینی و هویت‌دهی است ۱۷ مرد ۱۴۰۲

دوره شهید چمران دانش‌آموزان بدو ورود به دانشگاه در دانشکده فنی‌مهندسی شیراز برگزار شد/ سعید یوسفی: توانمندسازی دانش‌آموزان با رویکرد امیدآفرینی و هویت‌دهی است

دوره شهید چمران ویژه دانش آموزان بدو ورود به دانشگاه توسط بسیج دانشجویی استان فارس برگزار شد.