بایگانی‌های تقاطع، پروژه، غیرهمسطح - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
توسعه عمرانی جنوب شیراز با اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح/ اسدی: تکمیل این پروژه‌ها دسترسی به بافت تاریخی و حرم مطهر را تسریع می‌بخشد ۱۶ ارد ۱۴۰۳

توسعه عمرانی جنوب شیراز با اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح/ اسدی: تکمیل این پروژه‌ها دسترسی به بافت تاریخی و حرم مطهر را تسریع می‌بخشد

پروژه‌های «قائم-رحمت- احمدی» و «تقاطع غیرهمسطح نواب-کمربندی-احمدبن موسی(ع)» مقصد پنجمین بازدید مدیریت شهری شیراز و خبرنگاران از روند اجرای نوبت شب پروژه‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس بود که با حضور نماینده عالی دولت در فارس و جمعی از مدیران و مسئولین استانی و شهری از روند اجرایی پروژه بازدید شد.