بایگانی‌های تفاهم. نامه همکاری، موسسه سرم سازی، شیراز، فارس، جهادکشاورزی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
همکاری موسسه سرم سازی رازی و دانشکده دامپزشکی شیراز/ عقد تفاهم‌نامه همکاری باهدف انتقال دو طرفه تجربیات و امکانات علمی، پژوهشی و فناوری ۱۳ بهم ۱۴۰۰

همکاری موسسه سرم سازی رازی و دانشکده دامپزشکی شیراز/ عقد تفاهم‌نامه همکاری باهدف انتقال دو طرفه تجربیات و امکانات علمی، پژوهشی و فناوری

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شیراز از عقد تفاهم نامه همکاری بین این موسسه و دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز با هدف انتقال دو طرفه تجربیات و امکانات علمی، پژوهشی و فناوری خبر داد.