بایگانی‌های تغییر کاربری، شهرک کشاورزی، اراضی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
اراضی کشاورزی در چرخه تولید حفظ و صیانت می‌شوند/ افلاطونی: صدور مجوز تغییرکاربری خارج از شهرک‌های صنعتی ممنوع است ۲۷ خرد ۱۴۰۳

اراضی کشاورزی در چرخه تولید حفظ و صیانت می‌شوند/ افلاطونی: صدور مجوز تغییرکاربری خارج از شهرک‌های صنعتی ممنوع است

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری اراضی خارج از شهرک‌های صنعتی ممنوع است.