بایگانی‌های تغییر، مدیران، انتصابات - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تغییر مدیران‌‌کل ضعیف دستگاه‌های دولتی فارس همچنان در حالت انتظار/ همکاری وزارتخانه‌ها با مقام ارشد استان‌ها باید تقویت بشود ۱۲ شهر ۱۴۰۲
معاون‌اول رئیس‌جمهور بررسی کند:

تغییر مدیران‌‌کل ضعیف دستگاه‌های دولتی فارس همچنان در حالت انتظار/ همکاری وزارتخانه‌ها با مقام ارشد استان‌ها باید تقویت بشود

تغییر مدیران ضعیف دولت در فارس در صورت همکاری وزارتخانه‌ها و عدم دخالت‌ها در آستانه اجرایی شدن قرار دارد.