بایگانی‌های تغییر، اقلیم، کشاورزی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
آیین‌نامه تغییر اقلیم وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود/ رئوفی: مداخله انسان در تغییر اقلیم و گرمایش جهانی موثراست ۲۱ خرد ۱۴۰۳

آیین‌نامه تغییر اقلیم وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود/ رئوفی: مداخله انسان در تغییر اقلیم و گرمایش جهانی موثراست

آیین‌نامه داخلی کمیته تغییر اقلیم وزارت جهاد کشاورزی در آینده نزدیک به لحاظ فنی، تخصصی و حقوقی نهایی و به تمام بخش‌های تخصصی و استان‌های کشور ابلاغ می‌شود.