بایگانی‌های تعاون روستایی، بارش، آسیب، حفاظت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
حفاظت از ۲۰هزارتن گندم خریداری شده تعاون روستایی در بارندگی اخیر جنوب فارس/ موسوی: حمل به موقع گندم‌ها به سیلو و انبارها با مدیریت ستاد بحران انجام گرفته است ۱۷ ارد ۱۴۰۳

حفاظت از ۲۰هزارتن گندم خریداری شده تعاون روستایی در بارندگی اخیر جنوب فارس/ موسوی: حمل به موقع گندم‌ها به سیلو و انبارها با مدیریت ستاد بحران انجام گرفته است

مدیر سازمان تعاون روستایی فارس گفت: ۲۰هزار تن از گندم تولیدی کشاورزان شهرستان‌های جنوبی فارس با برنامه‌ریزی اصولی تعاونی‌ها از آسیب جدی بارش‌های بهاری در امان ماند.