بایگانی‌های تعاون روتایی، مزرعه، سفره، کشاورز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
اجرای طرح از مزرعه تا سفره با مشارکت شهرداری شیراز/ سیدکاظم موسوی: سیاست ما بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در تنظیم بازار است ۳۰ مرد ۱۴۰۲

اجرای طرح از مزرعه تا سفره با مشارکت شهرداری شیراز/ سیدکاظم موسوی: سیاست ما بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در تنظیم بازار است

طرح از «مزرعه تا سفره» یک زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی است که به گفته متولیان امر اقدامات قابل توجهی برای تحقق اهداف تعریف شده در این طرح در فارس انجام شده و اجرای آن موجبات تنظیم بازار و کاهش۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت ۷۸محصول در بازار صیفی‌جات و میوه‌جات شیراز را فراهم کرده است.